REJESTRACJA UMOWY DZIERŻAWY

    Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Amii Sp. z o. o. z siedzibą i adresem w Łodzi (92-780) przy ul. Grabińskiej 23, NIP 728 025 73 52; REGON 001347421; Kontakt tel. 513828323, adres mail: testery@amii.pl Dane zostają przetwarzane w celach zawarcia umowy dzierżawy blokady alkoholowej Alcolock.biz, a także prowadzonej przy tym korespondencji. Przetwarzanie odbywa się w oparciu o niezbędność informacji do realizacji celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora. Dane zostaną przechowywane na czas realizacji umowy, jednakże nie dłużej niż 5 lat po zakończeniu. Ma Pani/Pan prawo żądania od administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przeniesienia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego. Uprawnienia powyższe przysługują także w przypadku prawidłowego przetwarzania danych przez administratora. Niemożność przetwarzania tych danych przez Amii Sp. z o. o. może uniemożliwić zawarcie lub realizację umowy, o której mowa powyżej