Blokada alkoholowa Interlock Lion DS®-20

interlock3
 
Blokada alkoholowa Interlock Lion DS®-20 to system zapobiegający prowadzeniu pojazdów przez osoby będące w stanie nietrzeźwości. Został zaprojektowany głównie z myślą o osobach, które straciły uprawnienia za „jazdę na podwójnym gazie”, a chciałyby odzyskać prawo jazdy. Warto podkreślić, że jest to również świetne rozwiązanie dla firm posiadających własną flotę, ponieważ zabezpiecza je przed kosztami powstałymi w wyniku wypadku spowodowanego przez kierowcę będącego w stanie po spożyciu alkoholu. Zasada działania blokady alkoholowej Interlock Lion DS®-20 jest bardzo prosta. System odblokuje obwód w momencie kiedy kierowca wprowadzi próbkę powietrza o zawartości alkoholu mniejszej niż wartość graniczna ustalona dla danego kraju. W innym przypadku obwód pozostaje w stanie blokady a auto nie będzie mogło zostać uruchomione. Urządzenie składa się m.in. ze słuchawki, która działa jak wysokiej jakości alkomat, co gwarantuje wysoką dokładność pomiaru, oraz jednostki centralnej. W zależności od wyniku pomiaru do jednostki centralnej zostanie wysłana informacja o zamknięciu przekaźnika (czyli odblokowaniu systemu) albo jeśli użytkownik nie przeszedł pozytywnie testu trzeźwości, informacja o otwarciu przekaźnika (czyli utrzymaniu systemu w stanie blokady).
Blokada alkoholowa Interlock Lion DS®-20 posiada wiele funkcji pozwalających na kontrolowanie stanu urządzenia. Przede wszystkim istnieje możliwość zapisania w pamięci urządzenia informacji o wszelkich próbach ingerencji. Dzięki temu w bardzo prosty sposób można zidentyfikować próby obejścia blokady takie jak np. korzystanie z pompki czy też rozłączenie instalacji. System zapamiętuje także dane o przeprowadzonych bądź też nieprzeprowadzonych badaniach (godzinę, czas, wynik). Możliwość odczytania tych informacji jest niezwykle ważna i pozwala na bieżąco kontrolować zachowanie i stan kierowcy.
Interlock-w-aucie-2

Jak odzyskać prawo jazdy?

§ Nowe prawo drogowe – Nowe sankcje za jazdę w stanie nietrzeźwości:
  • wydłużenie okresu, na jaki sąd może odebrać prawo jazdy w stanie nietrzeźwości
  • dożywotnie odebranie prawa jazdy dla recydywistów
  • nawiązki na rzecz Funduszu Pomoc Pokrzywdzonym oraz pomocy postpenitencjarnej lub poszkodowanych w przypadku:
    • prowadzenia w stanie nietrzeźwości – 5 tys. zł kary
    • powtórnego prowadzenia w stanie nietrzeźwości – 10 tys. zł kary
    • spowodowania wypadku w stanie nietrzeźwości – 10 tys. zł kary
§ Nowe prawo drogowe – Blokada alkoholowa

Najnowsza nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015, która weszła w życie 18 maja 2015 r. dodaje do KK art. 182a zgodnie z którym Sąd ma możliwość po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową.

Należy pamiętać, że jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów orzeczono przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy tj. przed dniem 18 maja 2015 r., wówczas o możliwość prowadzenia pojazdów wyposażonych w blokadę alkoholową skazany będzie się mógł ubiegać po upływie 18 miesięcy wykonywania tego środka karnego. W sytuacji zatem, gdy wobec skazanego prawomocnym wyrokiem sądu orzeczono zakaz prowadzenia pojazdów na okres 2 lat przed dniem 18 maja 2015 r. skazany o możliwość prowadzenia pojazdów wyposażoną w blokadę alkoholową będzie mógł się ubiegać dopiero po upływie 18 miesięcy, a nie po upływie roku wykonywania tego środka karnego.

LINK do ustawy.