JAK ODZYSKAĆ PRAWO JAZDY

Najnowsza nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015, która weszła w życie 18 maja 2015 r. dodaje do KK art. 182a zgodnie z którym Sąd ma możliwość po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową. Jeżeli uprawnienia zostały zabrane dożywotnio to wniosek do sądu można składać po upływie 10 lat.


Dla przykładu:


Osoba utraciła prawo jazdy na okres 36 miesięcy. Po upływie 18 miesięcy (czyli po odcierpieniu tylko połowy wyroku) pojawia się możliwość złożenia wniosku sądu z prośbą o zmianę środka zapobiegawczego. Sąd analizując wszystkie okoliczności może wydać postanowienie o złagodzeniu kary. W takim przypadku osoba skazana będzie mogła wrócić za kierownicę o 18 miesięcy wcześniej niż zakładał pierwotny wyrok. Jedynym warunkiem będzie w tym przypadku zamontowanie w pojeździe blokady alkoholowej Lion DS. Osoba ubiegająca o możliwość jazdy z alkoblokadą będzie również musiała poddać się badaniom lekarskim oraz egzaminowi na prawo jazdy (jeżeli prawo jazdy zostało odebrane na okres powyżej 12 miesięcy).

1 krok

Wniosek do sądu

Po upływie połowy wyroku lub po 10 latach jeżeli prawo jazdy zostało zabrane dożywotnio, możesz złożyć wniosek do sądu o zmianę środka zapobiegawczego/przywrócenie prawa jazdy.

Sąd rozpatrzy wniosek w pierwszym możliwym terminie.

2 krok

Jeżeli utrata prawa jazdy była orzeczona na okres dłuższy niż 12 miesięcy , Wydział Komunikacji zakłada profil kierowcy i kieruje na ponowny egzamin na prawo jazdy.

Jeżeli prawo jazdy zostało zabrane na okres poniżej 12 miesięcy, wtedy po ok 14 dniach otrzymasz prawo jazdy z adnotacją 69.

Adnotacja 69 informuje, że kierujący powinien prowadzić samochód wyposażony w blokadę alkoholową.

3 krok

Egzamin na prawo jazdy – w przypadku kierowców, którym zabrano prawo jazdy na okres powyżej 12 miesięcy. Należy zdać egzamin teoretyczny i praktyczny.

4 krok

Podpisanie umowy na wynajem lub zakup blokady alkoholowej.

5 krok

Montaż blokady alkoholowej w Twoim samochodzie.

Share and Enjoy !

0Shares
0 1