JAK ODZYSKAĆ PRAWO JAZDY

Najnowsza nowelizacja Kodeksu Karnego oraz niektórych ustaw z dnia 20 marca 2015, która weszła w życie 18 maja 2015 r. dodaje do KK art. 182a zgodnie z którym Sąd ma możliwość po upływie co najmniej połowy okresu trwania zakazu wydać postanowienie o dalszym wykonywaniu zakazu prowadzenia pojazdów mechanicznych poprzez możliwość prowadzenia wyłącznie samochodów wyposażonych w blokadę alkoholową. Jeżeli uprawnienia zostały zabrane dożywotnio to wniosek do sądu można składać po upływie 10 lat.


Dla przykładu:


Osoba utraciła prawo jazdy na okres 36 miesięcy. Po upływie 18 miesięcy (czyli po odcierpieniu tylko połowy wyroku) pojawia się możliwość złożenia wniosku sądu z prośbą o zmianę środka zapobiegawczego. Sąd analizując wszystkie okoliczności może wydać postanowienie o złagodzeniu kary. W takim przypadku osoba skazana będzie mogła wrócić za kierownicę o 18 miesięcy wcześniej niż zakładał pierwotny wyrok. Jedynym warunkiem będzie w tym przypadku zamontowanie w pojeździe blokady alkoholowej Lion DS. Osoba ubiegająca o możliwość jazdy z alkoblokadą będzie również musiała poddać się badaniom lekarskim oraz egzaminowi na prawo jazdy (jeżeli prawo jazdy zostało odebrane na okres powyżej 12 miesięcy).